Alle kennis en ervaring
voor succesvol herstel
Neem contact op

Huijbers Addiction Care

Huijbers Addiction Care. Voor patiënten.
Huijbers Addiction Care biedt hulp bij verslaving- en doseringsproblematiek. We zijn er voor mensen die intensief, maar discreet en met zo min mogelijk verstoring van het dagelijks leven aan hun herstel willen werken. Maar ook voor mensen die hun dieptepunt hebben bereikt en geen uitweg meer zien.
Daarbij wordt niet alleen de verslaving behandeld, maar is er ook aandacht voor eventueel onderliggende psychiatrische aandoeningen en daarmee samenhangende problematiek. En uiteraard wordt aandacht besteed aan de naasten, die in het algemeen minstens zo veel te verduren hebben.
Van een gedegen intake, waarbij alle medische, maatschappelijke en administratieve facetten aan de orde komen tot en met een uitgebreid behandelplan en – desgewenst – een nazorgtraject. Zonodig verwijzen we door.

Huijbers Addiction Care. Voor professionals.
Huijbers Addiction Care is er ook voor zorgprofessionals. Of het nu om (huis)artsen gaat die advies willen inwinnen of professionals in de verslavingszorg, die behoefte hebben aan ondersteuning bij intake en behandeling of het stroomlijnen van procedures. Huijbers Addiction Care kent de (inter)nationale wereld van verslavingszorg van binnen en buiten.

Zorgprofessionals

Artsen, maar ook professionals in de verslavingszorg hebben behoefte aan slagvaardige en deskundige ondersteuning. Van diagnose tot en met het opzetten van een behandelplan en het behandelen zelf; Huijbers Addiction Care bundelt de kennis en ervaring om zowel doorverwijzers als behandelaars in de verslavingszorg te ondersteunen.

Cliënten

Verslaving is een ziekte. Dat vraagt om een zorgvuldige, deskundige, vertrouwelijke en op maat gesneden behandeling. Huijbers Addiction Care biedt het. Met een team professionals en – desgewenst – samenwerking met diverse klinieken in binnen- en buitenland kunnen we het gehele traject – van diagnose en behandelplan tot en met nazorg – opstarten en begeleiden.

Huijbers addiction care. Alle kennis en ervaring voor succesvol herstel.